Scotland striker Oli McBurnie to miss Euro 2020

Oli McBurnie is out of the Euros (Ian Rutherford/PA)
Oli McBurnie is out of the Euros (Ian Rutherford/PA)