On This Day in 2006: Dean Ashton’s bad break

Syndicate Post image
Dean Ashton had to retire aged 26 (David Davies/PA)