Crowd brings colour back to Edgbaston as England avoid batting collapse

England fans enjoyed their return to Edgbaston (Mike Egerton/PA).
England fans enjoyed their return to Edgbaston (Mike Egerton/PA).