Johnson to pledge major testing scheme for Tier 3 areas

Prime Minister Boris Johnson (Ben Stansall/PA)
Prime Minister Boris Johnson (Ben Stansall/PA)