Wayne Bridge first celebrity to win SAS: Who Dares Wins

The final four on SAS: Who Dares Wins (Channel 4 Televsion)
The final four on SAS: Who Dares Wins (Channel 4 Televsion)