BBC apologises after Oscar Pistorius trailer fails to name murdered girlfriend

Syndicate Post image
Oscar Pistorius (John Walton/PA)