Cove Rangers boss John Sheran keen to test his side against Forfar

Cove boss John Sheran.
Cove boss John Sheran.

Breaking