Whitney Houston’s hologram tour heading to Aberdeen’s P&J Live

Whitney Houston's hologram tour is coming to P&J Live
Whitney Houston's hologram tour is coming to P&J Live